Sposoby płatności

Tymczasowo jedyną formą płatności jest przelew na konto bankowe sklepu. Lada chwila udostępnimy dodatkową formę płatności - PayU.

Każdy Klient wybierający sposób zapłaty „przelew tradycyjny na konto” (dokonywany poprzez przelew bankowy, poprzez Pocztę Polską lub przelew internetowy) dokonuje przelewu kwoty za Towar oraz przesyłkę łącznie na dane:

Odbiorca: Atomik Anna Piotrowska, ul. Hempla 5/7, 21-450 Stoczek Łukowski
Numer konta do odbiorcy: 55114020040000350274919050 (MBank),   
Tytuł płatności: Wpłata za zamówienie numer xxx oraz swoje imię i nazwisko (w miejsce xxx, należy wstawić nr zamówienia, który znajduje się w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia).

Płatność za zakupiony Towar musi być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail.

Za datę zapłaty za zamówiony Towar uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu.

Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i ponownie wybrać formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.