Sposoby płatności

Tymczasowo jedyną formą płatności jest przelew na konto bankowe sklepu.

Każdy Klient wybierający sposób zapłaty „przelew tradycyjny na konto” (dokonywany poprzez przelew bankowy, poprzez Pocztę Polską lub przelew internetowy) dokonuje przelewu kwoty za Towar oraz przesyłkę łącznie na dane:

Odbiorca: Atomik Anna Piotrowska, ul. Hempla 5/7, 21-450 Stoczek Łukowski
Numer konta do odbiorcy: 55114020040000350274919050 (MBank),   
Tytuł płatności: Wpłata za zamówienie numer xxx oraz swoje imię i nazwisko (w miejsce xxx, należy wstawić nr zamówienia, który znajduje się w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia).

Płatność za zakupiony Towar musi być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail.

Za datę zapłaty za zamówiony Towar uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu.

Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i ponownie wybrać formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.